Hollanda Nakliye

Hollanda’ya gerçekleştirdiğimiz lojistik hizmetinde ihtiyaca göre farklı taşımacılık seçeneklerini sunuyoruz:

UniModel Taşımacılık: Nakliyat, yalnızca tekbir araç tipi ya da güzergah çeşidi ile yapılır. Örneğin, Türkiye-Hollanda karayolu güzergahı.
Multimodel Taşımacılık: İki farklı ulaşım yolu kullanılır: Kara- Deniz ya da Hava- Kara.
İntermodel Taşımacılık: İkiden fazla olacak şekilde gerekli olan bütün ulaşım yolları kullanılır. Kara- Deniz- Hava- Tren.
Kombine Taşımacılık: Farklı ulaşım yolları kullanılmasının yanında ulaşımın tamamlanması için gerekli tüm hizmetler tek bir taşıma içerisinde sağlanır: Gümrükleme hizmetleri, depolama, mikro dağıtımlar…


Parsiyel Nakliye
Birden fazla alıcı ya da firma tarafından nakliyesi beklenen ürünlerin ortak ulaşım aracı içerisinde taşınmasına parsiyel taşımacılık denir. Parsiyel taşımacılık, haftanın belirli saatleriyle kararlaştırılmış günler içerisinde düzenli olarak gerçekleşir. Parsiyel taşımacılığın kendisine ait avantajları vardır:

Nakliye etmek istediğiniz ürün çok düşük hacim ya da kütlede olsa dahi parsiyel taşımacılık içerisinde nakliyesini sağlayabilirsiniz.
Düşük hacimdeki gönderilerinizi parsiyel taşımacılık takvimine bakarak düzenli şekilde iletebilmeniz mümkündür.
Ayın belirli günleri içerisinde düzenli olarak parsiyel taşımacılık hizmeti veriyoruz. Elinizdeki ürünün hacim özelliklerine göre fiyatlandırması yapılırken hangi ulaşım sisteminin kullanılacağına da karar verebilirsiniz. Parsiyel taşımacılıkta farklı ulaşım kanallarını kullanabilmek mümkündür.

Komple Taşıma
Komple taşıma, parsiyel taşımacılıktan farklı olarak araç içerisinde yalnızca bir firmaya ait ürünlerin taşınması anlamına gelir. Hollanda üzerine gerçekleştirdiğimiz nakliyelerde parsiyel taşımacılık bir seçenekken komple taşımacılık da kullanılabilir. Komple taşımacılığın kendisine ait avantajlar vardır:

  • Komple taşımacılıkta yalnızca tek bir firmanın ya da kişinin ürünleri taşınır.
  • Komple taşımacılık içerisinde aracın gümrük kanallarında gerekli görüldüğü takdirde açılması hariç herhangi bir noktaya uğraması söz konusu değildir. Bu nedenle aracı nasıl doldurduysanız o şekilde iletmiş olursunuz.

Komple taşımacılık, parsiyel taşımacılıktan farklı olarak yalnızca bir kişinin ürünlerini kapsadığı için belirli bir takvime göre düzenlenmez. Taşımacılığı ne zaman yapmak istiyorsanız o vakit komple taşımacılık hizmetinden yararlanabilmeniz mümkündür. Böylece acil durumlardaki taşımaların veya yüklü hacimlerin iletilmesi sağlanmış olur.

Kombine Proje Taşımacılığı
Kombine proje taşımacılığında ürünün eksiksiz bir iş ağı içerisinde teslim edilmesi amaçlanır. Yapılacak nakliyatta coğrafi faktörler göz önüne alınarak minimum zaman kaybı hedeflenir; bu yüzden kombine taşımacılığında kendine özgü çözümler ya da iş akışları yaşanabilir. İş akışında en az iki ulaşım yolu kullanılırken duruma göre 2’den fazla ulaşım yolunun tercih edildiği de görülür. Kombine taşımacılığını meydana getiren faktörler:

  • Yük: Yük, ister devasa yapıda ister küçük bir ulaşım kanalında olsun kombine taşımacılık içerisinde aynı standartta taşınır. Yükün miktarı, devamlılığı veya yapısı taşıma sistemini oluşturur.
  • Taşıma:  Yükün konteynerlerdeki tedarikiyle taşımanın hangi araç ya da ulaşım yoluna uygun olacağı belirlenir. Bu bağlamda nakliye filosunun büyüklüğü, kısıtlayıcı olabilir. Duruma göre destekleme sağlanarak nakliye hizmeti sunulur.
  • Aktarma: Terminal noktalarında taşımacılığın bekletilmesi ya da yükleme işlemlerinin yapılması sağlanır. Bu nedenle terminal noktalarının belirlenip güzergah kanadında yerleştirilmesi gerekir.
  • Transit süresi: Transit süresi, coğrafi şartlara göre değişir. Aynı zamanda gümrük işlemleri, dinlenme ya da ülke mevzuatları transit süresini belirler. Transit süresinde çıkış- giriş bilgilendirilmesi yapılır.
  • Organizasyon süresi: Organizasyon süreci, bilgi akışını ifade eder. Organizasyon içinde duruma göre çeşitli kısıtlamalara gidilebilir; zira ülkeden ülkeye veya coğrafi durumlara göre teslimat programında değişiklikler olabilir. Bu bakımdan kombine taşımacılığın esnek yapıya sahip olması gerekir.


Hollanda Denizyolu
Denizyolu taşımacılığı, günümüz dünyası taşımacılığının neredeyse tamamını oluşturur. Bunun sebebi denizyolu taşımacılığındaki düşük maliyetlerdir; zira kar- zarar ilişkisinde herhangi bir ulaşım yolu deniz taşımacılığıyla baş edemez. Karayolundaki teknik kısıtlamalar ile demiryolunun mikro düzeye inememesi; denizyolu taşımacılığının devası tonajlarda işlenebilmesi sebebiyle üstünlük kurmasındaki temel faktörlerdir.

Hollanda üzerine yaptığımız taşımacılıkta denizyoluyla demiryolu ağını kullanıyoruz.

  • Ro-La Taşımacılık: Kara yoluyla taşınan yükler, demiryolundaki trenlere bindirilir.
  • Ro-Ro Taşımacılık: Tırlar, devasa gemilere yüklenerek taşınır.

Ro-La, taşımacılık ile Türkiye’den yüklenen konteynerleri ya da çeşitli araçları demiryolunu kullanarak Avrupa üzerinden farklı mikro terminal noktalarına ulaştırıyoruz. Ro-Ro taşımacılıkta onlarca tırı devasa gemilere yükleyerek iki ayrı amaç hedefliyoruz: Doğrudan Hollanda içerisine sevkiyat yapmak ya da civardaki mikro terminal alanlarına ulaşım sağlamak.

Havayolu, ulaşımda kullandığımız bir başka seçenek. Bu bağlamda ürünlerin havayoluna götürülmesi ya da uçaktan alınarak arzu edilen noktaya teslim edilmesini sağlamak maksadıyla tüm süreci yönetiyoruz.