Denizyolu Nakliye

CMK Lojistik firmamız yıllar önce altyapısını güçlendirerek nakliye sektörüne adım atmıştır. Geçen zaman içinde önce kalite ve güven ilkesinden kesinlikle taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi genişletiyoruz. Denizyolu nakliye faaliyetlerimizle hem ülkemizin sahip olduğu olanaklardan istifade ediyor hem de daha fazla ülkeye daha etkin taşımacılık yapabiliyoruz.

Denizyolu nakliye limanlar arasında yapılan taşımacılık işlemlerini ifade etmektedir. Uluslararası nakliyede en eski taşımacılık yöntemlerinden birisidir. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve çok sayıda limana sahip olması denizyolu nakliye açısından en büyük avantajdır. Fakat bu taşımacılık türünü doğrudan kullanabilmek için hedef ülkenin de deniz sınırı, limanı olması gerekmektedir. Bu alanda firmamıza güvenebilir, yüklerinizi istediğiniz noktalar arasında taşımamızı isteyebilirsiniz. Profesyonel ekibimiz ve geniş araç filomuzla her türlü ihtiyacı başarıyla karşılayabiliyoruz.


 

Denizyolu Nakliye Türleri
Türkiye’nin kıyısında bulunduğu denizler aynı zamanda pek çok ülkenin de sınırlarındadır. Bu nedenle denizyolu taşımacılığı gerek ihracat gerekse ithalatta yoğun olarak kullanılabilmektedir. Özellikle İstanbul Limanı, İzmir Limanı ve Mersin Limanı uluslararası nakliyede son derece aktiftir. Bunlar dışında Ambarlı Limanı, Bandırma Limanı, İskenderun Limanı gibi limanlar da gün geçtikçe talep görmektedir.

Denizyolu nakliye iki şekilde yürütülmektedir. Bunlardan ilki tramp taşımacılık, ikincisi liner taşımacılıktır. Tramp taşımacılıkta yükler tarihine ve saatine göre ulaştırılmamakta, gemiye birçok firmanın yükü yüklenebilmektedir. Temel amaç gemiyi yüklerle doldurmaktır. Bu nedenle kömür, maden, kereste gibi yükler daha çok tramp taşımacılıkla taşınmaktadır.

Liner taşımacılıkta ürün değil, hizmet ön plandadır. Geminin ne zaman kalkacağı, hangi limana, ne zaman varacağı, hangi rotayı kullanacağı firmalarca bilinmektedir. Bütün bunlar yanında denizyolu nakliyesinde farklı ihtiyaçları karşılamak için farklı çözüm yolları geliştirilmiştir ve yüke göre başlıca nakliye türleri şunlardır:

  • Ro-Ro taşımacılık,
  • Tanker taşımacılığı,
  • Konteyner taşımacılığı,
  • Kombine taşımacılık,
  • Dökme yük taşımacılığı.

Bütün bu denizyolu nakliye çeşitleri gerek kısa gerekse uzun mesafede tercih edilebilmektedir. Özellikle uzun mesafe taşımacılığında en verimli nakliye türü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Liman bağlantısı olan ülkelere yükler toplu şekilde taşınabilmekte ve dağıtılabilmektedir. Ekseriyetle de paket programlar kullanılmaktadır.

Denizyolu nakliyesinde yükleyen firmalar yüklerin limana taşınmasını ve limandan yüklenmesini yapabilmektedir. Bu sayede evrak işlemleri gibi zaman kaybettiren yolların önüne geçilmektedir. Ürünler genellikle konteynerlerle taşındığı için taşıma esnasında yüklerin zarar görme riski en düşük seviyededir. Böylece kar oranları da yükselmektedir.

Uluslararası denizyolu nakliyesi pek çok avantajı bir arada sunmaktadır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Diğer nakliye türlerine nazaran denizyolu nakliye daha ucuz fiyatlara gerçekleştirilmektedir.
Ağır tonajlı yükler, proje yükler gibi çeşitli yükler daha hızlı ve daha kolay taşınabilmektedir.
Uzun mesafelere taşınacak yükler için kolay, güvenilir ve uygun bir nakliye türüdür.
Yük kapasitesi oldukça yüksektir ve sektör sürekli geliştiği için daima daha iyi hizmet alınabilmektedir.
Ro-Ro gemileriyle ve konteynerlerle taşıma yapıldığından yüklerin zarar görme riski oldukça düşüktür.
Sigortalı ve güvenli taşımacılık yapılmakta, böylece zararla daima karşılanmaktadır.
 
Denizyolu Nakliye Fiyatları
Denizyolu nakliye işlemlerinin yasal şekilde gerçekleşebilmesi için bir kısım belgelere ihtiyaç vardır. Bunlar ATR Dolaşım Belgesi, Menşei Şahadetnamesi, EUR Dolaşım Sertifikası, Sağlık ve Veteriner Sertifikası, Deniz Konşimentosu (B/L) (Bill of Lading), İhracat Yapacaklar için Konsolosluk Faturasıdır. Türkiye – Avrupa denizlerinde taşımacılık yapan firmaların mutlaka ART Dolaşım Belgesi sahibi olmaları gerekir. Menşei Şahadetname ise yükün çıktığı yer hakkında bilgi veren belgedir ve bu belge bulunmadan denizyolu taşımacılığı yapılamamaktadır. EUR Dolaşım Sertifikası Türkiye Avrupa Demir Çelik topluluğundaki devletlere mahsus bir belgedir.

En çok merak edilen konulardan birisi denizyolu nakliye fiyatları olmaktadır ve bu, sektörde navlun olarak adlandırılmaktadır. Diğer nakliye türlerine göre denizyolunun çok daha ucuz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunun en temel nedeni yakıt masraflarının yüke nazaran daha düşük olmasıdır. Yine yol ve hava şartlarından etkilenmenin az olması, daha az personele ihtiyaç duyulması diğer etkenlerdir.

Navlun hesabı yapılırken bazı hususlar dikkate alınır. Yükün teslim alındığı yer ile teslim edileceği yer arasındaki mesafe, yükün ağırlığı, boyutu, konteyner ya da Ro-Ro gemisiyle taşınacağı detayları fiyatları değiştirmektedir. Firmamız en iyi hizmeti en makul fiyatlarla sunmaya devam etmektedir.


 

Denizyolu Nakliye Fiyatları
Denizyolu nakliye işlemlerinin yasal şekilde gerçekleşebilmesi için bir kısım belgelere ihtiyaç vardır. Bunlar ATR Dolaşım Belgesi, Menşei Şahadetnamesi, EUR Dolaşım Sertifikası, Sağlık ve Veteriner Sertifikası, Deniz Konşimentosu (B/L) (Bill of Lading), İhracat Yapacaklar için Konsolosluk Faturasıdır. Türkiye – Avrupa denizlerinde taşımacılık yapan firmaların mutlaka ART Dolaşım Belgesi sahibi olmaları gerekir. Menşei Şahadetname ise yükün çıktığı yer hakkında bilgi veren belgedir ve bu belge bulunmadan denizyolu taşımacılığı yapılamamaktadır. EUR Dolaşım Sertifikası Türkiye Avrupa Demir Çelik topluluğundaki devletlere mahsus bir belgedir.

En çok merak edilen konulardan birisi denizyolu nakliye fiyatları olmaktadır ve bu, sektörde navlun olarak adlandırılmaktadır. Diğer nakliye türlerine göre denizyolunun çok daha ucuz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunun en temel nedeni yakıt masraflarının yüke nazaran daha düşük olmasıdır. Yine yol ve hava şartlarından etkilenmenin az olması, daha az personele ihtiyaç duyulması diğer etkenlerdir.

Navlun hesabı yapılırken bazı hususlar dikkate alınır. Yükün teslim alındığı yer ile teslim edileceği yer arasındaki mesafe, yükün ağırlığı, boyutu, konteyner ya da Ro-Ro gemisiyle taşınacağı detayları fiyatları değiştirmektedir. Firmamız en iyi hizmeti en makul fiyatlarla sunmaya devam etmektedir.